Asbestattest aanvragen

Bij Verkocht.be kunt u snel en eenvoudig een asbestattest aanvragen en komt u te weten welke gebouwonderdelen asbest bevatten.

pexels rdne stock project 8293712 scaled

Wat is het asbestattest?

Een asbestattest is een officieel document dat wordt afgegeven door de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Dit attest bevat gedetailleerde informatie over de aanwezigheid van asbest in een gebouw. Het doel van het asbestattest is om te beoordelen of een gebouw asbestveilig is en om advies te geven over het veilig beheren of verwijderen van asbest.

Dit attest verschaft niet alleen gedetailleerde informatie over de aanwezigheid van asbest in het gebouw, maar geeft ook aan of het gebouw als ‘asbestveilig’ kan worden beschouwd. Het omvat een lijst van materialen en bouwelementen die asbest bevatten, de staat waarin deze materialen zich bevinden, en aanbevelingen voor het veilig beheren of verwijderen ervan.

Wat betreft de methoden van asbestinventarisatie, deze kunnen variëren. Een niet-destructieve inventarisatie is de meest gangbare en hierbij worden geen wanden of vloeren beschadigd om verborgen asbest op te sporen. Echter, in sommige gevallen kan het nodig zijn om een klein stukje van een verdacht materiaal te nemen voor laboratoriumanalyse. Dit is de enige manier om met zekerheid te bepalen of het materiaal asbest bevat.

Daarentegen is er ook een destructieve vorm van asbestinventarisatie, waarbij wel schade aan het gebouw wordt toegebracht om ingesloten asbest te detecteren. Dit type inventarisatie wordt meestal uitgevoerd in meer complexe situaties waarbij een grondigere inspectie vereist is.

Scherm­afbeelding 2023 06 04 om 12.00.59

Wanneer is het asbestattest verplicht?

Asbest was vroeger een populair bouwmateriaal, maar we weten nu dat het ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Daarom is het sinds 1998 niet meer toegestaan om asbesthoudende materialen te produceren of te gebruiken. Als je woning of gebouw vóór 2001 is gebouwd, is de kans groot dat er nog asbest in zit.

Om Vlaanderen tegen 2040 volledig asbestveilig te maken, heeft de Vlaamse Regering besloten om actie te ondernemen. Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest daarom verplicht bij de verkoop van alle gebouwen en woningen die vóór 2001 zijn gebouwd. Maar je hoeft niet te wachten tot het verplicht is; je kunt nu al een asbestattest aanvragen om te weten waar je aan toe bent. Sterker nog, tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw of woning die vóór 2001 is gebouwd, verplicht een asbestattest in bezit hebben.

pexels rdne stock project 8293776 scaled

Hoe verloopt een asbestinventaris?

Stap 1: Voorbereiding en Communicatie

Als je een eigendom verhuurt dat onderzocht moet worden, is het belangrijk om dit vooraf te bespreken met de huurder of gebruiker van het gebouw. Zorg ervoor dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van het aanstaande onderzoek.

Stap 2: Kies een Gecertificeerde Asbestdeskundige

Selecteer een asbestdeskundige die na het raadplegen van relevante documenten een inspectie ter plaatse zal uitvoeren. Deze inspectie is in de meeste gevallen niet-destructief.

Stap 3: Plaatsbezoek en Inspectie

Tijdens het plaatsbezoek zal de asbestdeskundige alle verdachte materialen inventariseren. Hij beoordeelt de staat van deze materialen en het risico dat ze vormen. Je krijgt ook advies over welke materialen het beste verwijderd kunnen worden en hoe je in de tussentijd het risico kunt beheren.

Stap 4: Monstername

Als de deskundige een monster wil nemen om te bewijzen dat een verdacht materiaal geen asbest bevat, gebeurt dit meestal op een niet-destructieve manier. De schade blijft beperkt en het is niet verplicht om het monsternamepunt esthetisch te herstellen.

Stap 5: Aanvullend Onderzoek (Optioneel)

Als eigenaar kun je ervoor kiezen om aanvullend destructief onderzoek te laten uitvoeren, vooral als je renovatieplannen hebt. Dit type onderzoek kan leiden tot beschadiging van materialen en is daarom niet standaard.

Stap 6: Wachten op Laboresultaten

Het kan zijn dat de asbestdeskundige moet wachten op laboratoriumresultaten voordat de inventarisatie kan worden voltooid.

Stap 7: Fotodocumentatie

De asbestdeskundige maakt verschillende soorten foto’s voor de inventaris, zoals overzichtsfoto’s en detailfoto’s van verdachte materialen. Deze foto’s worden opgeslagen in de databank van OVAM en worden uitsluitend gebruikt voor de asbestinventarisatie.

Stap 8: Invoer in de Inventarisdatabank

Alle verzamelde gegevens en resultaten worden door de asbestdeskundige ingevoerd in de digitale inventarisdatabank van OVAM.

Stap 9: Ontvangst van het Asbestattest

Na een correcte en volledige invoer van de gegevens, genereert OVAM een asbestattest in pdf-formaat. Dit attest wordt door de asbestdeskundige aan jou, de eigenaar of opdrachtgever, bezorgd. Je hoeft dus zelf geen attest aan te vragen.

Stap 10: Raadpleeg je Asbestattest via de Woningpas

Als eigenaar kun je het afgeleverde asbestattest altijd raadplegen via de Woningpas.

Door dit stappenplan te volgen, zorg je voor een grondige en gedetailleerde asbestinventarisatie van je eigendom, wat bijdraagt aan de algemene asbestveiligheid.

Het gevoel is wederzijds

We zijn trots dat we mensen kunnen ondersteunen in het verkopen van hun woning.

trustpilot

Ze waren altijd beschikbaar om mijn vragen te beantwoorden en gaven me waardevolle tips om mijn huis voor te bereiden op de verkoop. Het EPC-voorbereidingsadvies was bijzonder nuttig en maakte een echt verschil.

Ten sterkste aangeraden

Ik ben blij dat ik de stap durfde wagen om mijn eigen woning te verkopen. Echter durfde ik dit in het begin niet helemaal alleen, verkocht.be was een grote hulp!

Ik ben heel tevreden met verkocht.be!

Ze hielpen me bij het aanvragen van alle nodige certificaten en zorgden ervoor dat mijn huis snel en tegen een goede prijs werd verkocht.

Veel kosten gespaard

Het is niet moeilijk als je wat hulp krijgt.

Verken nuttige tips en inzichten over het zelf verkopen van je woning in onze blog.

  • FAQ's

Hoe vraag ik een Asbestattest aan?

Om een asbestattest aan te vragen, moet je een gecertificeerde asbestdeskundige inschakelen. Nadat de inspectie is uitgevoerd, zal de deskundige een rapport opstellen met betrekking tot de aanwezige asbesthoudende materialen in het pand. Dit rapport moet vervolgens ingediend worden bij OVAM om een geldig asbestattest te krijgen. Zorg ervoor dat je een professional inschakelt die bevoegd is om het asbestattest op te maken.

Wat is het asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie zal de OVAM (Vlaamse regering) voor elk gebouw een unieke asbest attest uitvoeren. Dit certificaat geeft informatie over asbest in het gebouw en certificeert dat het asbestveilig is of niet. Het beschrijft materialen of onderdelen die asbest bevatten, de toestand ervan en hoe het veilig kan worden behandeld of verwijderd voor normaal gebruik in gebouwen.

Dankzij het asbestattest kom je erachter welke materialen asbest bevatten en hoe je als (ver)bouwer je gebouw asbestbestendig maakt. Asbestinspectie kan zowel “niet-destructief” als destructief zijn. In een niet destructieve asbestinventaris worden alleen die materialen vermeld die bij normaal gebruik een risico kunnen vormen.

Niet destructieve asbestinventaris beschrijft er wordt geen schade aan muren of vloeren om ingebed asbest te detecteren tijdens inspectie. Een niet-destructieve inventarisatie kan echter kleine schade aan het verdachte materiaal vereisen. Verder zullen er nooit wanden of vloeren beschadigd worden. In veel gevallen kan alleen laboratoriumanalyse betrouwbaar bepalen of een materiaal asbest bevat. Vervolgens dient een deel van het verdachte materiaal te worden genomen en bemonsterd.

Bij het maken van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel. Bij zo een asbest inventaris kan het gebeuren dat vloeren en wanden worden beschadigd om ingesloten asbest te detecteren.

Waar kan ik terecht voor een Asbestattest?

Je kan contact opnemen met een asbestdeskundige inventarisatie voor het verkrijgen van een asbestattest. Deze speciaal opgeleide deskundigen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van asbestinventarisaties in woningen. Sinds 1 juli kan je hen benaderen om een asbestattest op te laten stellen. Neem contact op met een asbestdeskundige inventarisatie voor meer informatie.

Wat kost een attest voor asbest?

Een asbestattest voor een doorsneegezinswoning kost gemiddeld tussen 500 en 550 euro, volgens OVAM. Voor een appartement ligt de prijs tussen 400 en 450 euro. Het kostenbereik varieert afhankelijk van de specifieke situatie en de omvang van de inspectie. Zorg ervoor dat je een erkend bedrijf inschakelt voor een nauwkeurige en betrouwbare beoordeling van asbest.

Hoe bekom ik een Asbestattest?

Je kunt een Asbestattest verkrijgen door een asbestdeskundige in te schakelen die vermeld staat op de lijst van gecertificeerde asbestdeskundigen van OVAM. Alleen zij mogen het Asbestattest opstellen, dus zorg dat je een erkende expert inschakelt voor de asbestinventarisatie. Dit helpt om veiligheid en naleving van de asbestregelgeving te waarborgen.

Voor wie is een asbestattest verplicht?

Woningen gebouwd voor 2001 dat u wilt verkopen of verhuren, daar is een asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022. Het betreft niet alleen woningen maar elke toegankelijke constructie dus ook bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, overheidsgebouwen,…

Vanaf 1 mei 2025 zal het verplicht zijn om voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen een asbestattest te hebben. 

Een asbest attest bevat informatie over welke gebouwonderdelen asbest bevatten en bepalen welke materialen of gebouwonderdelen veilig kan beheerd worden of welke onderdelen een risico vormen bij het dagelijks gebruik wegens asbesthoudende materialen.

Vanaf 1 juli 2022 kunt u uw asbestinventarisatie laten doen door een gecertificeerde asbestdeskundige. In 2032 moet iedere eigenaar van gebouwen een asbestinspectie ondergaan. Bij verhuur is de eigenaar verplicht een kopie te maken en dit te bezorgen aan de nieuwe huurders of bij verkoop van woningen.