Wat doet je notaris bij de verkoop van je woning?

Voordat de woning daadwerkelijk verkocht kan worden, zal de notaris namelijk een uitgebreide lijst met documenten, certificaten en formaliteiten moeten nalopen en goedkeuren. Maar wat houdt deze lijst nu precies in?

pexels mikhail nilov 8729721 scaled

1. Waardebepaling van de woning

 • Indien de vraagprijs nog niet bekend is, kan een notaris (of een samenwerkend schattingsbureau gespecialiseerd in vastgoed) een schatting uitvoeren.
 • Deze prijsschatting kan in combinatie met andere tools leiden tot de juiste verkoopprijs.

Bij het verkopen van een woning is het vaststellen van de juiste verkoopprijs een cruciale stap. Hoewel notarissen steeds minder vaak zelf woningen schatten, kunnen ze in dit proces een centrale rol spelen. Ze kunnen het huis of appartement zelf beoordelen of samenwerken met onafhankelijke schattingsbureaus die gespecialiseerd zijn in vastgoed.

De schatting door een notaris kan een aanvulling zijn op andere online schattingstools en professionele taxateurs. Het doel is om tot een realistische en marktconforme verkoopprijs te komen. Dit helpt om de woning aantrekkelijk te maken voor potentiële kopers zonder onder de marktwaarde te verkopen.

In sommige gevallen kan de notaris ook adviseren over het ideale moment van verkoop, rekening houdend met fiscale overwegingen. Bijvoorbeeld, het kan fiscaal voordeliger zijn om twee jaar later te verkopen. Het schattingsproces is dus niet alleen een kwestie van het beoordelen van het onroerend goed zelf, maar ook het begrijpen van de bredere markt en de individuele behoeften en omstandigheden van de verkoper.

 

2. Advies en begeleiding tijdens de verkoop

 • De notaris verstrekt juridisch advies over de verkoop en mogelijke fiscale voordelen.
 • Begeleiding bij bijzondere situaties zoals erfenissen of verkoop van een woning van een persoon met dementie is ook inbegrepen.

Een notaris is niet alleen betrokken bij de juridische aspecten van de verkoop, maar biedt ook advies en begeleiding tijdens het gehele proces. Vanaf het moment dat je contact opneemt met de notaris, kun je rekenen op ondersteuning bij het nemen van beslissingen. Dit kan betrekking hebben op fiscale voordelen, timing van de verkoop, en zelfs speciale omstandigheden zoals de verkoop van een woning na een erfenis of bij het verkopen van een huis van een persoon met dementie.

Het advies van de notaris is niet alleen gebaseerd op de wet, maar ook op een diepgaand begrip van de vastgoedmarkt en de unieke situatie van elke klant. Door nauw samen te werken met de notaris, kunnen verkopers verzekerd zijn van een verkoopproces dat aan hun behoeften voldoet, en kunnen zij potentiële valkuilen vermijden.

3. Opvragen van attesten en documenten

 • De notaris vraagt noodzakelijke documenten zoals kadastrale informatie, bodemattesten, en stedenbouwkundige uittreksels op.
 • Eventuele problemen worden tijdig gesignaleerd en opgelost.

De verkoop van een woning vereist verschillende officiële documenten en attesten. Deze kunnen variëren van kadastrale informatie tot bodemattesten en stedenbouwkundige uittreksels. Afhankelijk van de woning kunnen er nog andere documenten nodig zijn. Een notaris speelt een centrale rol bij het verzamelen van deze documenten.

De notaris zal deze documenten niet alleen opvragen maar ook grondig controleren. Mocht er iets ontbreken of als er een ongeldig attest opduikt, zal de notaris de verkoper waarschuwen en assisteren bij het vinden van oplossingen. Deze stap zorgt ervoor dat alle wettelijke vereisten zijn nagekomen, en helpt om latere problemen of vertragingen in de verkoop te voorkomen. Door ervoor te zorgen dat alle nodige papieren op orde zijn, verloopt de verkoop soepeler en zonder onverwachte hindernissen.

4. Verdedigen van jouw belangen als verkoper

 • Hoewel onpartijdig, zal jouw notaris jouw belangen behartigen tegenover de koper.

Ondanks dat een notaris onpartijdig moet blijven in het juridische proces, zal jouw eigen notaris wel degelijk je belangen verdedigen, vooral tegenover de notaris van de koper. Dit gaat verder dan alleen het naleven van de wet; het gaat om het waarborgen dat jouw eisen en wensen worden opgenomen in de notariële akte. De notaris zal alle communicatie, inclusief e-mails en telefoongesprekken, beheren om ervoor te zorgen dat jouw belangen worden behartigd. Deze persoonlijke vertegenwoordiging biedt gemoedsrust en verzekert dat het verkoopproces in jouw voordeel werkt.

5. Onderhandse verkoopovereenkomst of compromis opstellen

 • Deze overeenkomst bevat alle relevante informatie en eventuele opschortende voorwaarden.
 • Het compromis moet altijd worden nagelezen door een notaris voor een sluitende overeenkomst.

Het opstellen van het compromis, of de onderhandse verkoopovereenkomst, is een cruciale stap in het verkoopproces. Dit document heeft dezelfde juridische waarde als de definitieve notariële akte en bevat gedetailleerde informatie over de identiteit van de verkoper en koper, beschrijving van de woning, de prijs en de betalingsvoorwaarden. De notaris kan ook opschortende voorwaarden toevoegen om de koper of verkoper te beschermen in bepaalde situaties.

Het compromis moet met zorg worden opgesteld, en het is vaak raadzaam om dit door een notaris te laten doen. Fouten of onduidelijkheden in dit document kunnen leiden tot problemen later in het proces. Jouw notaris zal het compromis opstellen met inachtneming van alle relevante factoren, en zorgen dat het een sluitende overeenkomst is.

6. Notariële of authentieke akte opstellen

 • Binnen vier maanden na het ondertekenen van het compromis wordt de finale, notariële akte ondertekend.
 • De notaris coördineert de verzameling van informatie en zorgt voor een duidelijke uitleg van de akte.

Na het ondertekenen van het compromis, zal de notaris de notariële of authentieke akte opstellen. Dit is de definitieve, bindende overeenkomst voor de verkoop van het onroerend goed. De notaris heeft maximaal vier maanden nodig om dit document voor te bereiden, hoewel het sneller kan zijn. Deze tijd is nodig om alle administratieve processen te voltooien en alle noodzakelijke informatie te verzamelen.

Het opstellen van de notariële akte is een ingewikkeld proces dat grote nauwkeurigheid vereist. De notaris leest de uiteindelijke akte voor aan beide partijen om ervoor te zorgen dat de inhoud duidelijk is voordat er wordt overgegaan tot de ondertekening. Alle betalingen, inclusief de verkoopprijs en notariële kosten, moeten vóór dit punt worden gedaan. De notariële akte is het sluitstuk van de verkoop en de rol van de notaris in dit stadium is van cruciaal belang voor een succesvolle afronding.

7. Financiële transacties en betalingen opvolgen

 • De notaris controleert en coördineert de financiële transacties, inclusief de betaling van de verkoopprijs en het aflossen van openstaande schulden.

Bij de verkoop van een woning is een nauwkeurige opvolging van betalingen essentieel. De notaris heeft hierbij een sleutelrol. De koper en zijn of haar hypotheekbank moeten het verschuldigde bedrag op tijd overschrijven, vóór het tekenen van de uiteindelijke notariële akte. Dit bedrag, samen met het voorschot, wordt gestort op een derdengeldenrekening van de notaris.

De notaris zorgt ook voor de rente die wordt verdiend op het voorschot tijdens de periode dat het op de rekening staat. Deze rente en het voorschot zelf worden afgetrokken van het resterende bedrag dat de koper nog moet betalen bij het ondertekenen van de akte.

Als verkoper ontvang je het volledige bedrag, tenzij er eerst andere schulden moeten worden afgelost, zoals openstaande hypothecaire leningen, achterstallige belastingen, of kosten gerelateerd aan het schrappen van je oude hypotheek. De notaris speelt een vitale rol in het zorgen dat alle financiële transacties soepel verlopen en dat alles volgens de wettelijke procedures wordt behandeld.

Deze taak van de notaris verzekert de integriteit en transparantie van het financiële proces, en biedt zowel koper als verkoper de zekerheid dat de geldstromen correct worden beheerd. Het beheer van deze financiële aspecten vereist aanzienlijke juridische en administratieve vaardigheden, en de notaris is ideaal gepositioneerd om deze rol te vervullen.